Dysleksja

Materiały dla rodzica:

    - Dekalog rodziców dzieci dyslektycznych

    - Prawa ucznia dyslektycznego w szkole

    - Katalog rodzicielskich zachowań

    - "Dyktando w 10 punktach" -czyli jak pracować z dzieckiem?

    - Wspomnienia matki dziecka dyslektycznego

    - Programy komputerowe dla starszych uczniów

Materiały dla ucznia:

    - Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów

    - Wspomnienia ucznia z dysleksją

    - "Prawa ucznia dyslektycznego w szkole"

    - Programy komputerowe dla starszych uczniów

    - Przewodnik dla rodziców

Materiały dla nauczyciela i terapeuty pedagogicznego:

    - Kampania Polskiego Towarzystwa Dysleksji: "Prawa ucznia dyslektycznego w szkole"

    - Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji (SRD)

    - Jak stworzyć warunki do efektywnej współpracy uczniowie- nauczyciel

    - Praktyczne rady dla terapeutów

   - Informacja nt. uzyskania praw do wydawania opinii obowiązujących w systemie wewnątrz i zewnątrzszkolnego systemu o systemie oceniani przez poradnie niepubliczne

    - Programy komputerowe dla starszych uczniów

    - Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z dysleksją

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM