Formularze

Formularze dla rodzica: 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW

  • praca szkoły w warunkach epidemii

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 2021-01-14

Zasady korzystania z usługi MS Teams obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie (2020/2021) 

Procedura organizacji nauki zdalnej w SP 149 (2020/2021)

Procedura ustalenia sposobu monitorowania postępów w nauce i sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności (2020/2021)

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie w okresie pandemii COVID-19  i  oświadczenie (należy dostarczyć dnia  1 września 2020 r.)

Karta zapisu dziecka na świetlicę i regulamin (2020/2021) (pdf) ANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY (pdf) OŚWIADCZENIE (pdf)

Formularze stworzone na wypadek konsultacji w szkole w trakcie nauki zdalnej

Deklaracja - zajęcia wspomagające CZERWIEC 2021

  • obowiązują na początku roku szkolnego (celem organizacji planu nauczania) 

Dot. zwolnienia z lekcji (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii / etyki (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii / etyki  (word)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ (word)

Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy (pdf) 

  • procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osób pozostających pod opieką szkoły (pdf)

  • obowiązuje cały rok

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach (pdf)

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach (word)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZCE  

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY DO DOMU KLASY 1-3 (word)

Dla nauczycieli:

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM (pdf) 

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY (pdf) 

Test - style uczenia się (word) Test - style uczenia się (pdf) Charakterystyka

Arkusz samooceny i oceny koleżeńskiej z zachowania  PDF / ODT / DOC 

Rekrutacja:

Arkusz osobowy ucznia do klasy pierwszej (rok szkolny 2020/2021)

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM