Witamy na nowej stronie szkoły SP 149

Dzisiaj wystartowała nowa strona internetowa szkoły, która spełnia min. standardy WCAG 2.1. – jest to zbiór wytycznych określających zasady dostępności i czytelności dla stron internetowych w przypadku użytkowników z niepełnosprawnościami. Obecnie wszystkie jednostki publiczne mają obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

Pracujemy ciągle nad udoskonaleniem strony i jej aktualizacją. Mamy nadzieje, że strona posłuży do zamieszczania ciekawych aktualności i będzie często odwiedzana. 

laptop, wordpress, wordpress design-593673.jpg

Poprzednia wersja strony znajduje się pod adresem: