Rekrutacja

    

Arkusz osobowy ucznia do klasy pierwszej (2020/2021)

Informacje dot. rektutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną podane do wiadomości w pierwszym kwartale 2021 r. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ELEMENTO.

Jak wyglądał harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ?

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM