Świetlica

  

Szanowni Rodzice, w dniach od 26 sierpnia do 01 września należy składać karty zapisu dziecka do świetlicy. Informujemy, że do świetlicy mogą uczęszczać dzieci, których oboje rodziców pracuje. Rodzice są zobowiązani do dołączenia zaświadczenia od pracodawcy. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie kompletnej karty zapisu dziecka do świetlicy wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu. W szkole zostaną umieszczone pojemniki, które będą przeznaczone do składania kart. Prosimy aby karta zapisu oraz zaświadczenie były umieszczone w koszulce, która musi być zaklejona taśmą, tak aby dokumenty nie wypadły. Dziecko, którego karty nie otrzymamy nie będzie mogło zostać w świetlicy szkolnej. Karty wypełniają rodzice uczniów z wszystkich klas I, II, III i IV.

Karta zapisu dziecka do świetlicy 2020/2021

PROŚBA OD RADY RODZICÓW

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów korzystających ze świetlicy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz tego miejsca. Proponujemy Wam opłatę w kwocie 10 zł/m-cPo konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za świetlicę, chcemy by fundusz w całości został przeznaczony na uatrakcyjnienie zajęć poprzez: zakup dodatkowych i ciekawych materiałów plastyczno - technicznych,  gier, nagród dla dzieci,  pomocy dydaktycznych. 

Konto Rady Rodziców służące do wpłat na potrzeby świetlicy

26 8619 0006 0041 0435 2158 0001

z dopiskiem w tytule

"Świetlica oraz imię i nazwisko dziecka"

Więcej o Radzie Rodziców

Świetlica SP 149 na portalu facebook

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM