Szkoła Promująca Bezpieczeństwo


 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Gimnazjum 28 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie) od kilku lat jest uczestnikiem projektu
"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
obecnie posiadamy tytuł


LIDERA PROJEKTU

Celem projektu jest dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia w Naszej Szkole, a także w jej najbliższym otoczeniu. Co roku staramy się poprawiać stan bezpieczeństwa i podnosić poczucie bezpieczeństwa osób przebywających w Szkole oraz na bieżąco realizować i monitorować działania i inicjatywy zawarte w Zintegrowanym Planie Działania.

W chwili obecnej struktura szkoły w związku z reformą uległa  przeobrażeniu. Szkoła Podstawowa Nr 149 to: zespoły klas pierwszych, czwartych, siódmych oraz klasy gimnazjalne drugie i trzecie. Społeczność szkolna jest zatem różnorodna, co za tym idzie potrzeby i strategie dotyczące bezpieczeństwa dostosowujemy do wieku i możliwości uczniów. Na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji, rozmów z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły i wyników ankiet, określono priorytety podejmowanych działań w roku szkolnym 2017/2018:

- wprowadzenie nowych działań dla uczniów szkoły podstawowej m.in. udział w „Akademii bezpiecznego Puchatka”, wyjście do Wojewódzkiej Komendy Policji klas IV i VII;
- przeciwdziałanie zjawisku demoralizacji oraz zmniejszenie ryzyka niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne;
- promowanie wśród uczniów działań profilaktycznych (zorganizowanie szkolnej grupy profilaktyki rówieśniczej), edukacja uczniów z zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ryzyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
- edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w Sieci; 
- wzmocnienie współpracy z instytucjami i specjalistami realizującymi zadania profilaktyczne oraz wspierającymi działalność profilaktyczną szkoły;

Naszymi partnerami w programie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” są m.in.:

  • Rada Dzielnicy XI
  • Rada Rodziców
  • VI Komisariat Policji w Krakowie
  • Straż Miejska
  • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
  • Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego „IKAR” w Krakowie
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
  • Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej TAMA przy Krakowskim Ośrodku Terapii 
  • Stowarzyszenie FRAKTAL
  • MOPS nr 8

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM