Akcja Szkoła Pamięta

Klasy czwarte wzięły udział w Akcji Szkoła Pamięta, która (między innymi) nawiązywała do polskiej tradycji świąt zadusznych. Inspirując się pracami włoskich, hiszpańskich i francuskich tenebrystów uczniowie wykonali na plastyce pracę pod tytułem: „Światło”. Powstały bardzo ciekawe i różnorodne obrazki.