Marszałek
Józef Piłsudski
Patron SP 14912 XI 1990 r.

Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru naszej w Katedrze na Wawelu i nadano naszej szkole również imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

PROMUJEMY SZACUNEK DO FLAGI I HYMNU NARODOWEGO

Portret Marszałka

Z okazji dnia "Święta Niepodległości" organizujemy konkursy popularyzujące postać Marszałka Józefa Piłsudskiego

Skip to content