O rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych...

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności.
Uczniowie, którzy mieszkają poza obwodem są przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc.

KROK PIERWSZY

OD 1 MARCA DO 31 MARCA 2022 ROKU

  • zalogowanie się do systemu ELEMENTO
  • wypełnienie ZGŁOSZENIA (dotyczy dzieci z obwodu) – prosimy o wpisanie adresu email.

WAŻNE! Osoby spoza obwodu szkoły

  • wypełniają WNIOSEK z kryteriami naboru;
  • wydrukowany WNIOSEK (wymagane są podpisy obojga rodziców), składają do specjalnej  skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się        w przedsionku WEJŚCIA B
  • do WNIOSKU dołączają odpowiednie oświadczenia

KROK DRUGI

 Od 29 kwietnia  2022 roku

  • zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 149

KROK TRZECI

od 4 maja do 13 maja 2022 roku

WAŻNE!!!  Złożenie przez rodzica/opiekuna potwierdzenia woli przyjęcia dziecka jest warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście uczniów przyjętych do SP149. 

KROK CZWARTY

16 maja 2022 roku

  • zapoznanie się z listą uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 149 na rok szkolny 2022/2023

KROK PIĄTY

od 17 maja do 10 czerwca 2022 roku

  • wypełnienie i złożenie do skrzynki rekrutacyjnej  ARKUSZA OSOBOWEGO UCZNIA (wymagane są podpisy obojga rodziców),

KROK SZÓSTY

od 27 sierpnia 2022 roku

  • zapoznanie się z listami poszczególnych oddziałów klasowych i godziną rozpoczęcia roku szkolnego

Rekrutacja 2023/2024

Obserwuj naszą stronę i social media

Planowana liczba oddziałów
1
Planowane rozpoczęcie rekrutacji w roku 2022​
Bujaka

Odwiedź naszego YT