Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych...

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności.
Uczniowie, którzy mieszkają poza obwodem są przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc.

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY:  

rekrutacja@sp149.krakow.pl

KROK PIERWSZY

OD 1 MARCA DO 29 MARCA 2024 ROKU

 • zalogowanie się do systemu ELEMENTO
 • wypełnienie ZGŁOSZENIA (dotyczy dzieci z obwodu) – prosimy o wpisanie adresu email.
 • wydrukowanie ZGŁOSZENIA (wymagane są podpisy obojga rodziców), złożenie go do specjalnej  skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się w przedsionku WEJŚCIA B

WAŻNE! Osoby spoza obwodu szkoły

 • wypełniają WNIOSEK z kryteriami naboru;
 • wydrukowany WNIOSEK (wymagane są podpisy obojga rodziców), składają do specjalnej  skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się w przedsionku WEJŚCIA B
 • do WNIOSKU dołączają odpowiednie oświadczenia

KROK DRUGI

 Od 19 kwietnia 2024 roku

 • zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 149

KROK TRZECI

od 22 kwietnia do 7 maja 2024 roku

 • Pomimo automatycznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w systemie, prosimy o potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do szkoły SP149 w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@sp149.krakow.pl 

WAŻNE!!!

Pisemne potwierdzenie woli jest warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście uczniów przyjętych do SP149.

KROK CZWARTY

8 maja 2024 roku

 • zapoznanie się z listą uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 149 na rok szkolny 2024/2025

KROK PIĄTY

od 8 maja do 7 czerwca 2024 roku

 • wypełnienie i złożenie do skrzynki rekrutacyjnej  ARKUSZA OSOBOWEGO UCZNIA (wymagane są podpisy obojga rodziców),

KROK SZÓSTY

od 28 sierpnia 2024 roku

 • zapoznanie się z listami poszczególnych oddziałów klasowych i godziną rozpoczęcia roku szkolnego

Rekrutacja 2024/2025

Planowana liczba oddziałów
1
Planowane rozpoczęcie rekrutacji w roku 2023
Bujaka

Odwiedź naszego YT