FORMULARZE

INNE

1. Dot. zwolnienia z WDŻ PDF

2. Dot. zwolnienia z lekcji PDF

3. Dot. zwolnienia z lekcji religii i etyki PDF

4. Religia dla klas I PDF

5. Zgoda na udział dziecka w wycieczce PDF

6. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (.PDF)