Świetlica

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Wychowawcy świetlicy

Świetlica klas I

Teresa Bzdzion

Małgorzata Łepek

Natalia Łobodziec

Magdalena Tylek

Świetlica klas II

Magdalena Budziewska 

Agnieszka Kołaczek 

Elżbieta Mietlicka

Sylwia Płonka

Świetlica klas III

Karolina Kurek  

Joanna Skarbek  

Aleksandra Sobieniowska 

Anna Ratusz

Marina Youshko

Harmonogram wydawania obiadów znajduje się w zakładce STOŁÓWKA

Dokumenty do pobrania

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY (09.2021)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (09.2022)

REGULAMIN ŚWIETLICY  (09.2022)

SAMODZIELNE WYJŚCIE – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU (09.2021)

PROŚBA OD RADY RODZICÓW

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów korzystających ze świetlicy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz tego miejsca. Proponujemy Wam opłatę w kwocie 10 zł/m-c. Po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za świetlicę, chcemy by fundusz w całości został przeznaczony na uatrakcyjnienie zajęć poprzez: zakup dodatkowych i ciekawych materiałów plastyczno - technicznych, gier, nagród dla dzieci, pomocy dydaktycznych.

Konto Rady Rodziców służące do wpłat na potrzeby świetlicy

58 8591 0007 0021 0095 7199 0001

z dopiskiem w tytule

„Świetlica oraz imię i nazwisko dziecka”

WRZESIEŃ, 2017