Świetlica

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Wychowawcy świetlicy

Świetlica klas I

Agnieszka Kołaczek
Karolina Małajowicz
Marina Yushko
Barbara Stachak
Piotr Gielczowski
Sylwia Płonka

Świetlica klas II – IV 

Magdalena Tylek
Malwina Przybyło
Joanna Skarbek
Paulina Filipowska
Małgorzata Łepek
Anna Ratusz
Karolina Kurek
Aleksandra Sobieniowska
Anna Filar
Iwo Stopczyński
Karolina Kotarba – Drzewi

Harmonogram wydawania obiadów znajduje się w zakładce STOŁÓWKA

Dokumenty do pobrania

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (08.2023)

REGULAMIN ŚWIETLICY  (08.2023)

SAMODZIELNE WYJŚCIE – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

PROŚBA OD RADY RODZICÓW

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów korzystających ze świetlicy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz tego miejsca. Proponujemy Wam opłatę w kwocie 10 zł/m-c. Po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za świetlicę, chcemy by fundusz w całości został przeznaczony na uatrakcyjnienie zajęć poprzez: zakup dodatkowych i ciekawych materiałów plastyczno - technicznych, gier, nagród dla dzieci, pomocy dydaktycznych.

Konto Rady Rodziców służące do wpłat na potrzeby świetlicy

58 8591 0007 0021 0095 7199 0001

z dopiskiem w tytule

„Świetlica oraz imię i nazwisko dziecka”

WRZESIEŃ, 2017

grudzień 2017