Dostępność architektoniczna

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie 

W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły (Wejście A) znajduje się przystanek autobusowy BUJAKA. Rozkład jazdy autobusów można sprawdzić na stronie https://www.mpk.krakow.pl. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Rozkład wejść znajdziesz  tutaj:

  1. WEJŚCIE A – wejście znajdujące się od ulicy Bujaka. Dostępne jest tylko w określonych godzinach dla pracowników szkoły. W razie uroczystości i wydarzeń okolicznościowych (np. wybory) pełni funkcje wejścia głównego. Nie stwarza barier architektonicznych – posiada podjazd. Podwójne drzwi jednoskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło, stwarza możliwość otwarcia drugiego. Jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
  2. WEJŚCIE B – od strony wschodniej budynku. Wejście zawiera podwójne drzwi jednoskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Wejście dostępne w godzinach pracy szkoły. Po przejściu korytarza należy skorzystać z domofony celem otwarcia trzecich drzwi (jednoskrzydłowych). Jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
  3. WEJŚCIE C – od strony północno – wschodniej. Drzwi jednoskrzydłowe, wejście posiada próg, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.
  4. WEJŚCIE D – od strony północno – zachodniej.  Drzwi jednoskrzydłowe, wejście posiada próg, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta. 
Dostępność budynku

Poziom -1 bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i sale. Natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych z uwagi na zbyt małe odległości między ławkami. Do poziomu 0, +1 i +2 prowadzą schody. 

Poziom 0      bez barier archotekwornicnzych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, sale i stołówka. Natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych z uwagi na zbyt małe odległości między ławkami. Do poziomu -1, +1 i +2 prowadzą schody. 

Poziom + 1   bez barier archotekwornicnzych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, sale i stołówka. Natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych z uwagi na zbyt małe odległości między ławkami. Do poziomu -1, 0 i +2 prowadzą schody. 

Poziom + 2   bez barier archotekwornicnzych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, sale i stołówka. Natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych z uwagi na zbyt małe odległości między ławkami. Do poziomu -1, 0 i +1 prowadzą schody. 

W szkole brak jest windy.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej. Drogi ewakuacyjne są oznaczone. 

 

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking wewnętrzny dla pracowników szkoły – wjazd od strony wschodniej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Przed wejściem A znajdują się miejsca parkingowe. 

 

Dostępność toalety

Toaleta  dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1,  0, +2.