RADA RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Rada Rodziców w roku szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Niewiadomy Katarzyna

Wiceprzewodnicząca: Ryłko Dominika

Sekretarz: Nowak Marcin

Skarbnik: 

Grzesiak Krystyna

Członkowie Prezydium:
Hejduk Paweł, 

Łempicki Mariusz, 

Pawłowska Klaudia, 

Wilk Grzegorz

Komisja Rewizyjna:

Buchwak Magdalena, 

Cyganek-Smęder Dorota,

KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW

e-mail: rr149krakow@gmail.com

LUB ZA POŚREDNICTWEM E-DZIENNIKA

Konto Rady Rodziców służące do dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski:

58 8591 0007 0021 0095 7199 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW: