Calligrams (kaligramy) – zapowiedź konkursu języka angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2,3,4,5 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym pt. CALLIGRAMS (kaligram, czyli przestawienie wyrazu za pomocą rysunku, który jest równocześnie definicją tego słowa). Zadanie konkursowe polega na wybraniu 1 angielskiego wyrazu i przedstawieniu go w formie kaligramu na kartce formatu A4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, poprawność językowa, a także efekt wizualny pracy. Główne cele konkursu to: utrwalenie poprawnego zapisu graficznego wyrazów oraz wzbogacenie zasobu środków językowych. Prace konkursowe można składać u nauczycieli języka angielskiego do dnia 17-go lutego 2023 r.

Organizatorzy konkursu: 

Agnieszka Adamek, Julia Daśko, Agnieszka Gancarz, Ilona Raczyńska