Calligrams – zapowiedź konkursu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-5 do wzięcia udziału w II edycji szkolnego konkursu plastyczno-językowego pt. CALLIGRAMS (kaligram, czyli przestawienie wyrazu za pomocą rysunku, który jest równocześnie definicją tego słowa). Zadanie konkursowe polega na wybraniu 1 angielskiego wyrazu i przedstawieniu go w formie kaligramu na kartce formatu A4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, poprawność językowa, a także efekt wizualny pracy. Główne cele konkursu to: utrwalenie poprawnego zapisu graficznego wyrazów oraz wzbogacenie zasobu środków językowych. Prace konkursowe można składać u nauczycieli języka angielskiego do dnia 29-go maja 2024 r.
 
Organizatorzy konkursu:
 
Agnieszka Adamek, Agnieszka Gancarz, Adrianna Światłowska, Ilona Raczyńska
Skip to content