„Dzieci Syberii” – cykl filmów dokumentalnych o polskich dzieciach wywiezionych na Syberię w czasie II wojny światowej

Polskie Radio przygotowało serię filmów dokumentalnych poświęconych polskim dzieci wywiezionym na Syberię i do Kazachstanu podczas II wojny światowej. „Dzieci Syberii” to pierwsze tego rodzaju opracowanie, które kompleksowo przybliża losy najmłodszych ofiar wojny. Wszystkie filmy są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Losy dzieci deportowanych na Syberię

 Autorzy serii filmów „Dzieci Syberii” poddają szczegółowej analizie losy deportowanych dzieci, którym wojna odebrała to co najważniejsze: rodzinę, dom i dzieciństwo. Przybliżają tragiczne losy całego pokolenia Polaków, opowiadając o wybranych historiach dzieci. Tysiące z nich, w wyniku starań gen. Władysława Sikorskiego, zostało ewakuowanych wraz z armią gen. Andersa początkowo do Iranu, a następnie do Indii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Meksyku, czy nawet państw afrykańskich. Była to bezprecedensowa próba ratowania całego pokolenia Polaków – nie tylko zdrowia czy życia, ale również tożsamości narodowej.

Materiały źródłowe

W filmach wykorzystano niepublikowane dotąd w Polsce materiały, dokumenty archiwalne oraz kroniki pochodzące z Instytutu Polskiego, Muzeum gen. Wł. Sikorskiego w Londynie oraz British Pathe. 

Autorzy serii korzystali również z materiałów źródłowych pochodzących z archiwów rosyjskich, a także z zasobów prywatnych, m.in. z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady czy państw afrykańskich.

Rocznica pierwszej deportacji Polaków

 „Dzieci Syberii” to kompleksowa seria szczęściu filmów dokumentalnych, która powstała w ramach obchodów 82. rocznicy pierwszej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. 

Filmy są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w Katalogu Zasobów Dodatkowych. Można je znaleźć także na stronie Polskiego Radia .

Źródło: https://www.polskieradio.pl/9/9001/Artykul/2899927,Dzieci-Syberii-dramatyczna-historia-najmlodszych-zeslancow i https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzieci-syberii–cykl-filmow-dokumentalnych-o-polskich-dzieciach-wywiezionych-na-syberie-w-czasie-ii-wojny-swiatowej