Dzieje się w szkole

Programy profilaktyczne rok 2023/2024

W tym roku na terenie szkoły organizowane będą w wybranych klasach warsztaty profilaktyczne „Przyjaciele Zippiego” oraz „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Zajęcia poprowadzi zespół pedagogiczno-psychologiczny naszej szkoły.

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.  W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ, natomiast, jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Informacja o obu programach znajduje się również na stronie „Centrum pozytywnej edukacji”, na którą zapraszamy, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej: https://www.pozytywnaedukacja.pl/