Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Szkoła Podstawowa nr 149

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Początek

1 września 1988

Szkoła Podstawowa nr 149 rozpoczyna swoją działalność z liczbą 1872 uczniów.
Funkcje Dyrektora obejmuje Pan Marcin Miłkowski

12 listopada 1990

Odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru w Katedrze na Wawelu i nadano szkole imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1 września 1999


Szkoła Podstawowa nr 149 zostaje przekształcona
w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 37. Prócz SP 149 rozpoczyna swoją działalność Gimnazjum nr 28

1 września 2017

Gimnazjum 28 zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 149 Liczba uczniów: 462 (20 oddziałów)

Wydarzenia

Dni otwarte

Zapraszamy 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019