KARTKA WALENTYNKOWA Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno- językowym pt. „Kartka walentynkowa z życzeniami w języku angielskim”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-4.

Cele konkursu: rozwijanie twórczej aktywności uczniów oraz zapoznanie uczniów z tradycjami krajów anglojęzycznych.

Kryteria oceny pracy: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania pracy.

Termin dostarczenia podpisanych kartek nauczycielowi języka angielskiego: 07.02.2022 r.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Adamek, Agnieszka Gancarz, Julia Daśko, Alicja Kagulire, Ilona Raczyńska