„Kartka wielkanocna dla Królowej Elżbiety II z życzeniami w języku angielskim” – zapowiedź konkursu

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas 1-4 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym 

pt. „Kartka wielkanocna dla Królowej Elżbiety II z życzeniami w języku angielskim”.                         

Przy ocenie kartek będą brane po uwagę: oryginalność, pomysłowość, poprawność językowa, a także estetyka wykonania pracy. 

Główne cele konkursu to:  doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi krajów anglojęzycznych.

Prosimy o dostarczenie podpisanych kartek nauczycielowi języka angielskiego w terminie do 07.03.2022r.

Kartki laureatów konkursu zostaną wysłane wraz z listem do Królowej Elżbiety II z okazji Świąt Wielkanocnych.

Organizatorzy konkursu: 

Agnieszka Adamek, Agnieszka GancarzJulia Daśko, Alicja KagulireIlona Raczyńska