Konsultacje dla rodziców

Szanowni Państwo!
We wtorek 19.10.2021 w godzinach 17.00-19.00, odbędą się konsultacje dla rodziców. Zachęcam Państwa do umawiania się za pośrednictwem Librusa z uczącymi i specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, świetlica). Pozwoli nam to zachować bezpieczne odstępy czasowe pomiędzy spotkaniami. Konsultacje odbędą się stacjonarnie na terenie szkoły. Lista sal, w których dyżurować będą uczący będzie umieszczona w dniu 19.10.2021 przy wejściu do szkoły (wejście B).

Agnieszka Barber