LEKCJE KULTUROWE NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Halloween to bardzo lubiana przez uczniów naszej szkoły tematyka lekcji kulturowych z języka angielskiego realizowana w ostatnim tygodniu października tradycyjnie od kilku lat. Zdobywanie wiedzy o kulturze danego obszaru językowego jest dla uczniów sposobem zaspokajania ich naturalnej ciekawości świata. Poruszana na zajęciach tematyka umożliwia również realizację wymagań zawartych w podstawie programowej. Uczniowie zawsze chętnie przygotowują się do zajęć o tematyce związanej z Halloween. W tym roku uczniowie klas 4a i 4d przygotowali dekoracje, dynie i rekwizyty. Starsi uczniowie z kl. 6a przygotowali projekty o tematyce Halloween. Tego dnia uczniowie mogli się również zapoznać się z informacjami dotyczącymi zwyczajów związanych z Halloween i jego symboliki oraz organizacji obchodów tego dnia w krajach anglojęzycznych.

Anna Synoradzka