LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI KORONACJI KRÓLA KAROLA III

Niebawem, w maju tego roku odbędzie się koronacja Króla Karola III. W związku z tym wydarzeniem zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas 5-8 do wzięcia udziału w konkursie pt. List gratulacyjny do Króla Karola III z okazji koronacji. Głównymi celami konkursu są: zapoznanie uczniów z kulturą Wielkiej Brytanii oraz doskonalenie umiejętności pisania krótkich tekstów w języku angielskim. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność językowa oraz estetyka wykonania pracy. Prosimy o dostarczenie listów nauczycielom języka angielskiego w terminie do 03.04.2023r. Listy zwycięzców konkursu zostaną wysłane do Jego Wysokości, Króla Karola III.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Adamek, Agnieszka Gancarz, Julia Daśko, Ilona Raczyńska, Adrianna Światłowska