Najlepsi z Najlepszych

Tytuł Najlepsi wśród najlepszych przyznawany jest uczniom spośród uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wybór najlepszych uczniów ma na celu promowanie wiedzy, twórczej postawy życiowej, dążenia do samokształcenia i pełnego rozwoju osobistego.
Kandydat do tytułu to uczeń, który:
•    osiąga wysokie wyniki w nauce
•    wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą ucznia,
•    jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
•    czynnie włącza się w życie szkoły,
•    działa na rzecz społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,
•    wykazuje się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi,
•    bierze udział w życiu społecznym i obywatelskim,
•    swoją postawą aktywizuje i mobilizuje innych do działania.

Kandydatów do tytułu „Najlepsi wśród najlepszych” zgłaszają wychowawcy, po radzie Klasyfikacyjnej klas trzecich składają wypełnioną kartę zgłoszeniową (PDF). Nagroda „Najlepsi wśród najlepszych” zostaje wręczona na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Uczniowie, którzy otrzymali tytuł „Najlepszy wśród najlepszych”

Rok szkolny

Nagrodzony(a) Uczeń/Uczennica

2020/2021

nagrody nie przyznano

2019/2020

nagrody nie przyznano

2018/2019

nagrody nie przyznano

2017/2018

nagrody nie przyznano 

2016/2017

Jakub Cudak klasa z kl. 3a

2015/2016

Szymon Pawelec z kl. 3a

2014/2015

Magdalena Kudła z kl. 3a

Justyna Mastek z kl. 3a

Magdalena Pyzik z kl. 3a

Piotr Kmieć z kl. 3a

Krzysztof Tomala z kl. 3a

2013/2014

Jakub Łodziński z kl. 3a

2012/2013

Magdalena Cudak z kl. 3a

2011/2012

Iwona Stojek z kl. 3d

2010/2011

Maria Paleczny z kl. 3b