Obchody dnia Święta Niepodległości

10 listopada w ramach obchodów dnia Święta Szkoły na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się biegi sztafetowe oraz pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy. Delegacja złożona z uczniów SP 149 złożyła w tym dniu kwiaty pod Krzyżem Katyńskim oraz w krypcie na Wawelu przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.