OLIMPIADA OLIMPUS W SESJI WIOSENNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy uczniów klas IV do wzięcia udziału w Olimpiadzie Olimpus z języka angielskiego, która odbędzie się dnia 30 marca 2022r. w naszej szkole. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. 

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa,
  • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.                                                                            
  • Honorowane są miejsca ex aequo.

Źródła:

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna

Zachęcamy do zapoznania się z archiwum testów:

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/archiwum/szkola-podstawowa-klasa-4

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Olimpiadzie Olimpus swojemu nauczycielowi języka angielskiego do dnia 28.02.2022r. 

Koszt uczestnictwa podany przez organizatora:11,50zł.

Szkolni organizatorzy:

Agnieszka Adamek, Ilona Raczyńska

london, bus, red-2928889.jpg