„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić , a zrozumiem”

Klasa 6 d wykorzystała  różnorodne materiały, od papieru i plasteliny po masę solną, aby zbudować trójwymiarową komórkę zwierzęcą. W trakcie realizacji projektu  uczniowie  nie tylko rozwijali  umiejętności manualne, ale także pogłębiali swoją wiedzę na temat budowy komórki oraz jej funkcji. 

Jowita Biłas