Przegląd Piosenek Patriotycznych

Wydarzenie odbyło się 09.10.2022 r. w Auli SP 149. Brali w nim udział uczniowie kl. 1 – 3