Samorząd Uczniowski już działa…

28 września (we środę) nowowybrany zarząd Samorządu Uczniowskiego SP149 spotkał się z Panią Dyrektor Agnieszką Barber. Rozmawiano o planach na najbliższy rok dot. min.: organizacji dyskotek, wprowadzenia większej ilości dni bez mundurka i in. 

Zarząd przedstawił swoje propozycje na wydatkowanie 30 000 zł nagrody, za filmik dot. promocji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (edycja 2022).

Życzymy powodzenia i sukcesów w realizacji założonych celów w roku szkolnym 2022/2023. 

Fot. Pani Elżbieta Sławek