Spotkania Rady Pedagogicznej

Spotkania Rady Pedagogicznej

25.08.2022 (czwartek)
08.15 – 09.00 sprawy bieżące
09.00 – 12.00 szkolenie wprowadzające do projektu „Interwencja w kryzysie”
12.00 – 14.00 szkolenie „Laboratoria przyszłości” (zapisani nauczyciele), praca w zespołach. 
30.08.2022 (wtorek) 
09.00 – 13.00