„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy XI

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do udziału w zaplanowanym na dzień 26 kwietnia br. o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Beskidzkiej 30 spotkaniu w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach VIII-XIII”.  W trakcie spotkania zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu.

W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzeja Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek sześciu południowych Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.