Świetlicowe Przyjaźnie

W minionym tygodniu w świetlicy szkolnej, z okazji obchodzonego 13 listopada Światowego Dnia Dobroci,  tematem przewodnim zajęć były „Świetlicowe Przyjaźnie”. 

Uczniowie klas pierwszych rozmawiali o przyjaźni, życzliwości, dobrych uczynkach. Uczyli się piosenki z repertuaru grupy Mała Orkiestra Dni Naszych „Piosenka o przyjaźni” , która uwrażliwia na  relacje międzyludzkie, na to jak przyjaźń jest ważna i jak o nią trzeba dbać.  Tworzyliśmy „pajęczynę” życzliwości mówiąc sobie coś przyjemnego, a także rysowaliśmy portrety swoich przyjaciół. Wiele gier i zabaw które tworzymy w naszej świetlicy szkolnej, integrują małą społeczność i to tu po skończonych zajęciach najczęściej zacieśniają się przyjacielskie relacje