Wolne miejsca w oddziale sportowym klasy IV

Szanowni Państwo!
Informujemy, że chwili obecnej mamy wolne miejsca w oddziale sportowym w klasie czwartej (od września 2022). Oddział sportowy realizuje trening zgodnie z programem szkolenia sportowego w koszykówce PZKOSZ. Uczniowie w ramach profilu realizują lekcje jak w każdej klasie ogólnodostępnej, a także 6 godzin dodatkowych wf (co w sumie z godzinami obowiązkowymi daje 10 godzin tygodniowo).

Aby zakwalifikować dziecko do nauki w oddziale sportowym należy spełnić następujące warunki formalne:
1) złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej,
2) złożyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w oddziale sportowym,
3) zdać testy sprawnościowe, termin testów 26,08,2022 od godziny 9,00. Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do klasy sportowej, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły sp149@edukonekt.pl

Agnieszka Barber
Dyrektor SP 149 w Krakowie