Z pomocą Ukrainie

W ostatnich tygodniach kilkukrotnie prosiliśmy społeczność szkolną o włączenie się w zbiórkę darów dla dotkniętej wojną Ukrainy. I po raz kolejny okazało się, że możemy liczyć na rzeszę dobrych ludzi, którzy z otwartym sercem przynosili dary, pytając czego jeszcze brakuje.

Zebraliśmy, posegregowaliśmy i spakowaliśmy do transportu setki kilogramów produktów żywnościowych, żywności dla dzieci,  środków pielęgnacyjnych i higienicznych oraz  środków opatrunkowych.

 W piątek 1 kwietnia przygotowane przez wolontariuszy z klasy 8b produkty został zabrane przez pracowników Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „KRESY”. Panowie nie kryli wzruszenia, gdy okazało się, że wypełniliśmy paczkami cały samochód. 

Przygotowany przez nas transport darów zostanie skierowany do ośrodka organizowanego przy szkole polskiej w Drohobyczu. Szkoła obecnie funkcjonuje jako schronisko dla  ewakuowanych mieszkańców z obwodów, w których toczą się walki – są to dzieci i ich matki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę darów – Rodzicom, Uczniom, Pracownikom szkoły.

Wolontariusze z klasy 8b