Zosia Dębowska – laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

We wtorek 26 kwietnia w gościnnych progach Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyły się uroczyste zakończenia Małopolskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022. W uroczystości wzięła udział Zosią Dębowska z klasy 8c wraz z Panią Ewą Totą. Zaświadczenia i upominki dla laureatów konkursów podczas uroczystości na Uniwersytecie Pedagogicznym wręczyła Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Skip to content