Co zrobić gdy spotkasz dzika ?

Aby zapobiegać wkraczaniu leśnych zwierząt na tereny miejskie, należy zamykać śmietniki i nie zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników.

Z problemem przegęszczenia populacji dzików borykają się praktycznie wszystkie duże miasta w Polsce. Prowadzenie odłowów dzików na terenie miast obecnie zostało ograniczone w związku z przepisami dotyczącymi zwalczania ASF (afrykański pomór świń).

Poniżej przypominamy ogólne zasady zachowania

Jak uniknąć spotkania z dzikimi zwierzętami?

  • pod żadnym pozorem nie dokarmiaj dzikich zwierząt
  • zabezpiecz odpady, szczególnie bio i kompost
  • nie zostawiaj odpadów w miejscach, które mogą być dostępne dla zwierząt

Co zrobić gdy spotkasz dzikie zwierzę?

  • nie podchodź i nie głaszcz dzikich zwierząt
  • zachowaj spokój, nie wykonuj gwałtownych ruchów i spokojnie się oddal
  • podczas spaceru prowadź psa na smyczy, aby uniknąć bliskiego spotkania z dzikiem

Dzik jest gatunkiem łownym, dlatego też regulacją liczebności populacji zajmują się – na terenie miast (m.in.Krakowa) objętych tzw. obwodami łowieckimi – koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.

Źródło: https://www.krakow.pl/

 

Dokarmianie dzikich zwierząt takich jak dziki czy lisy jest zabronione! Zostawianie im pokarmu zwabia je do miasta i odzwyczaja od samodzielnego zdobywania pożywienia.

Pojawienie się wszelkich dzikich zwierząt na terenie miejskim, powinno się zgłaszać odpowiednim służbom.
W Krakowie działają całodobowe pogotowia ds. zwierząt łownych i ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Gdzie zgłaszać obecność dzikich zwierząt na terenie Krakowa?

  1. Straż Miejska Miasta Krakowa (całodobowy tel. alarmowy 986),
  2. Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy tel. alarmowy 12 616 59 99 ),
  3. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (tel. nr 12 616 88 86 – w godzinach 7.30 do 15.30).