Program

Wychowawczo – Profilaktyczny

Rok szkolny 2020/2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149 W KRAKOWIE

Aneks do programy wychowawczo – profilaktycznego

Rok szkolny 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149 W KRAKOWIE

Rok szkolny 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149 W KRAKOWIE

Rok szkolny 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149 W KRAKOWIE

 

Dla nauczycieli:
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów prawa oświatowego Prezentacja do ściągnięcia tutaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Do ściągnięcia tutaj