ILUSTROWANY SŁOWNICZEK

ANGIELSKO-POLSKI

ZAPOWIEDŹ KONKURSU

Ogłaszamy szkolny konkurs dla uczniów klas I – IV pt. „Ilustrowany słowniczek angielsko-polski”. 

Głównym celem konkursu jest wzbogacenie zasobu środków językowych dla utrwalenia poprawnej pisowni angielskich słów. Ponadto konkurs ma także na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej. 

Konkurs został podzielony na 2 kategorie tematyczne:

  • kategoria tematyczna słowniczka dla uczniów klas 1-3: Zdrowe jedzenie
  • kategoria tematyczna  słowniczka dla uczniów klasy 4: Ochrona środowiska

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie słowniczka, który powinien zawierać 10-20 słów/zwrotów w języku angielskim wraz z ich polskim tłumaczeniem zilustrowanych odpowiednimi obrazkami. 

Kryteriami oceny pracy są: poprawność językowa, samodzielność, kreatywność oraz estetyka wykonania pracy.

Termin dostarczenia podpisanych słowniczków nauczycielowi języka angielskiego: 25.04.2022r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy: Agnieszka Adamek, Agnieszka Gancarz, Julia Daśko, Alicja Kagulire, Ilona Raczyńska

Skip to content