Interwencja w kryzysie

Szanowni Państwo,

Nasza Szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu: „Interwencja w kryzysie” zainicjowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach projektu został powołany w szkole Zespół Reagowania Kryzysowego, zaplanowano szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie z uczniami. 

Szkolny Zespół Reagowania Kryzysowego  zajmuje się m.in.:

– wspieraniem działań profilaktycznych w zakresie kondycji psychicznej uczniów

– udzielaniem „pierwszej pomocy” dziecku w kryzysie

– wspieraniem pracowników szkoły

– planowaniem i realizacją wsparcia dla uczniów w kryzysie oraz ich otoczenia (grupa uczniów, klasa, cała społeczność szkolna)

– analizowaniem poszczególnych sytuacji uczniów

– podejmowaniem rozmów  z rodzicami.

 Koordynatorem projektu w naszej szkole  z ramienia miasta Krakowa jest pani Dorota Kulesza- Tałan- terapeutka i interwentka kryzysowa.

Koordynatorem projektu z ramienia  szkoły jest p. Joanna Rosiek.