Konkurs świąteczny

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas 3 – 5 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno-językowym pt. Kartka Bożonarodzeniowa dla Króla Karola III z życzeniami w języku angielskimPrzy ocenie kartek będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, poprawność językowa, a także estetyka wykonania pracy. Główne cele konkursu to: doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi krajów anglojęzycznych.

Prosimy o dostarczenie podpisanych kartek nauczycielowi języka angielskiego do 25.11.2022 r.
Kartki laureatów konkursu zostaną wysłane wraz z listem do Króla Karola III z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Adamek, Agnieszka Gancarz, Julia Daśko, Ilona Raczyńska

new year, christmas, xmas-3974099.jpg