Konkurs “Kreatywna Aranżacja”

Konkurs “Kreatywna Aranżacja” W ramach Tygodnia Teatru, który w naszej szkole będzie obchodzony od 21 do 17 marca, zapraszamy do udziału w konkursie “Kreatywna aranżacja”. Będzie on polegał na ułożeniu w ramce (72cm x 87cm) materiałów tak, aby powstał znany obraz lub wybrana scena literacka. Materiały powinny być przygotowane w domu. Podczas konkursu w szkole uczeń będzie musiał ułożyć je w ciągu 30 min w ramce, którą dostanie od nauczyciela. Konkurs odbędzie się 27.03.2024 roku o godzinie 10:30 w auli. Jest on kierowany do uczniów klas 4-8. Celami konkursu są kształtowanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie umiejętności interpretacji dzieła literackiego lub malarskiego, umiejętność kreatywnego wykorzystania dzieła.

Zasady konkursu:

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na Librusie do jednej z organizatorek do 22.03.2024 r.

2. Zaaranżowany obraz powinien składać się z materiałów tematycznych, przedmiotów itp.

3. Aranżacja nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać.

4. Autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba.

5. Jeden uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę.

6. Zwycięską pracę wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 03.04.2024 r.


Organizatorki konkursu: Martyna Dziubałtowska, Aleksandra Kocoń, Daria Jędrysiak