Kraków w formie

Kampania edukacyjno-promocyjna „Kraków w formie” już po raz czwarty w Krakowie. Podobnie jak w latach poprzednich będą kontynuowane wspólne działania sportowo-rekreacyjne. „Kraków w formie” w 2024 roku – analogicznie do ubiegłego roku – rozpoczął się serią materiałów edukacyjnych z zakresu prowadzenia aktywności fizycznej, motywacji, zrównoważonej diety i bezpieczeństwa w sporcie, które w formie porad są i będą publikowane w zakładce Sport i Zdrowie na Kraków.pl. W dalszej części kampanii planuje się zrealizować wiele nowych aktywności o charakterze rekreacyjno-sportowym, do udziału w których zaproszeni zostaną mieszkańcy miasta. Działania już się rozpoczęły i będą trwały do końca września.