Laptopy dla uczniów klas czwartych

Rodziców uczniów klas czwartych zachęcamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją dot. laptopów, które będziemy przekazywać w bieżącym tygodniu. 

Konfiguracja i dane techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU, STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ FORMULARZA OFERTY

UMOWA PRZEKAZANIA NA WŁASNOŚĆ KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYPU LAPTOP

UMOWA UŻYCZENIA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYPU LAPTOP