Samorząd Uczniowski 2023/2024

Samorząd Uczniowski

W poniedziałek dnia 2 października Samorząd Uczniowski spotkał się z Panią Dyrektor. Na spotkaniu omówiono cele, które Samorząd Uczniowski planuje zrealizować w roku szkolnym 2023/2024.