Lato w szkole

Podczas wakacji Szkoła Podstawowa nr 149 organizuje akcję Lato w szkole dla uczniów klas I-IV. Uczestnikami mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 149, którzy mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków. 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00 – 16.00. W ramach tych godzin planujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, taneczne, wyjścia, wycieczki i inne. Szczegółowy program zostanie ogłoszony na tydzień przed rozpoczęciem każdego z turnusów na stronie internetowej szkoły. 

  • Koszt jednego turnusu to 250 zł (opłata obejmuje jedynie atrakcje przewidziane na dany turnus), 
  • Istnieje możliwość wykupienia obiadów – koszt 15 zł (75zł za turnus)- płatne u kierownika półkolonii pierwszego dnia rozpoczęcia danego turnusu.
  • Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii wraz z załącznikiem nr 1 oraz akceptacja regulaminu półkolonii, a także wpłata 50 zł zaliczki (dokumentacja i wpłata za każdy wybrany turnus).

Zapisy i wpłata zaliczki odbędą się w świetlicy klas pierwszych przy wejściu B:

– 5 czerwca godz. 16.30 – 18.00

– 6 czerwca, godz. 7.00 – 8.00

Terminy półkolonii:

I turnus       26 – 30 czerwca 2023 r.

II turnus      3 – 7 lipca 2023 r.

III turnus     10 – 14 lipca 2023 r.

IV turnus     17 – 21 lipca 2023 r.  

V turnus      24 – 28 lipca 2023 r. 

Dokumentacja dostępna będzie na stronie internetowej szkoły www.sp149.krakow.pl

Dziecko można zgłosić na dowolną ilość tygodniowych turnusów.  

Ze względów organizacyjnych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom –  ilość miejsc jest ograniczona. 

* Kalkulacja kosztów uczestnictwa zakłada udział w zajęciach wszystkich zapisanych dzieci, dlatego też w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego turnusu wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana (wyjątkiem jest sytuacja, gdy na miejsce rezygnującego wpisze się inne dziecko). 

Załącznik nr 1

Karta kwalifikacyjna