Małopolski Konkurs Recytatorski Poezji K.I.Gałczyńskiego „Siódme niebo”

Z satysfakcją informujemy, że dwie uczennice z naszej szkoły zajęły wysokie miejsca w Małopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K.I.Gałczyńskiego „Siódme niebo” W konkursie wzięło udział 108 uczestników. W tym roku nie przyznano I i II miejsca PaulinaStępień z 8a – III miejsce Marta Tchórz z 7b WYRÓŻNIENIE 

Naszym zdolnym artystkom serdecznie gratulujemy! Halina Płońska-Murzańska Aleksandra Kocoń