Najpiękniejsze słowo w języku polskim

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze słowo w języku polskim zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zachęcamy do przygotowania prac plastycznych zawierających wybrane słowo w języku polskim oraz prezentujące go elementy graficzne, rysunki itd.

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest pani Martyna Dziubałtowska i pani Daria Jędrysiak.

II. Uczestnicy

Konkurs jest kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności językowych i świadomości językowych oraz umiejętności graficznych i plastycznych oraz edukacji w zakresie edukacji obywatelskiej.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 20 do 24 lutego 2023 roku.

V. Zasady konkursu

1.Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przekazanie pracy plastycznej do pani Martyny Dziubałtowskiej lub pani Darii Jędrysiak do 24 lutego 2023 roku.

2.Praca musi zostać wykonana w wersji papierowej i zawierać zdjęcia lub grafiki oraz hasła.

3.Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

4.Praca plastyczna nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać, nie może być wulgarny. 5.Autorem kolażu zgłoszonego do konkursu może być tylko jedna osoba.

6.Jeden uczestnik może przekazać maksymalnie dwie prace konkursowe. 7.Zwycięski kolaż wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora. 8.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 lutego 2023 roku.

wooden cubes, abc, cubes-473703.jpg