Nowe godziny
wydawania
obiadów

Informujemy, że od października stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 12.00 – 14.30