Rysunek techniczny w klasach piątych

Rysunek techniczny to taki rodzaj rysunku, który wykonywany jest według ustalonych zasad. Jest podstawową formą porozumiewania się między projektantami, konstruktorami, inżynierami na całym świecie. Określa on kształt przedmiotu, jego wymiary oraz przekazuje wszystkie niezbędne informacje do jego wykonania.

Uczniowie klas piątych na lekcjach techniki dowiedzieli się jakimi przyborami należy się posługiwać podczas wykonywania rysunków technicznych, a także jakie są rodzaje linii rysunkowych i jakie jest ich zastosowanie.