Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne na lekcjach techniki w klasach 6

Rzutowanie prostokątne to odwzorowanie danego przedmiotu na płaszczyźnie za pomocą rzutów będących figurami płaskimi. Przedstawia on rysunek z trzech stron, wzajemnie do siebie prostopadłych.

Rzutowanie aksonometryczne służy do przedstawiania kształtów przedmiotów w sposób trójwymiarowy, gdzie na jednym rysunku uwzględniona zostaje wysokość, szerokość oraz głębokość danej bryły.

Z podstawami rzutowania przestrzennego zapoznali się uczniowie klas szóstych. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, a także innowacyjnej platformy edukacyjnej  dzwonek.pl wspierającej efektywne nauczanie interaktywne, ćwiczyli swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Ewa Lorek-Skrobot